Hantverk & konst

Tovning
Vi träffas minst en vecka före kursstart för beställning av material. Är ni en grupp så kan vi även erbjuda andra helger.
Cirkelstarter är preliminära. Du får kallelse till kursen ca en vecka före kursstart. Vi kontaktar dig om något ändras. Vi reserverar oss för att behöva ställa in cirklar med för få anmälda deltagare. Bok ingår inte i kursavgiften.
Allmänna restriktioner gäller.