Trädgård, hus och hem

Kursen inleds med beskärningens teori då vi bl.a går igenom olika delar av trädets fysiologi. Vi får sedan möjlighet att praktiskt öva färdigheter i en trädgård nära kurslokalen. Fokus kommer att ligga på hur våra ingrepp kan ske med hänsyn till trädens olika sätt att växa och breda ut sig i trädgårdsrummet. Beskärning av nyplanterade samt äldre fruktträd. Ympning och sortval är också aspekter av beskärningskonsten som kursen kommer att behandla.

Två teoretiska tillfällen förlagda i Långasjö Bygdegård och därefter två praktiska tillfällen i en trädgård i Långasjö samhälle.

Bo Bergstrand som leder kursen är konstnär, konstvetare och trädgårdsmästare. Har en fil kand i kulturvård från Göteborgs Universitet samt en treårig utbildning till Odlingspedagog vid Skillebyholm i Järna.

Bra att veta:
Din anmälan är bindande och vi ser gärna att du anger din mailadress för vidare kontakt. Återtar du din anmälan återbetalas avgiften förutom 10% i administrationsavgift. Du får en kallelse till kursen ca en vecka före kursstart., där finns all praktisk information. Vi kontaktar dig om något ändras. Kostnad för material ingår ej i avgiften om inget annat anges. Medlemmar i LRF och SPF har 10% rabatt på deltagaravgiften. Är du berättigad till rabatt måste du ange det vid anmälningstillfället. Vi reserverar oss för att ställa in cirklar med för få anmälda deltagare.