Trädgård, hus och hem

Kursen inleds med beskärningens teori då vi bl.a går igenom olika delar av trädets fysiologi. Vi får sedan möjlighet att praktiskt öva färdigheter i en trädgård nära kurslokalen. Fokus kommer att ligga på hur våra ingrepp kan ske med hänsyn till trädens olika sätt att växa och breda ut sig i trädgårdsrummet. Beskärning av nyplanterade samt äldre fruktträd. Ympning och sortval är också aspekter av beskärningskonsten som kursen kommer att behandla.

Två teoretiska tillfällen förlagda i Långasjö Bygdegård och därefter två praktiska tillfällen i en trädgård i Långasjö samhälle.

Bo Bergstrand som leder kursen är konstnär, konstvetare och trädgårdsmästare. Har en fil kand i kulturvård från Göteborgs Universitet samt en treårig utbildning till Odlingspedagog vid Skillebyholm i Järna.