Humaniora

Vandra i Anna Rydstedts och Margit Fribergs fotspår

Margit Friberg ( 1904-1997) och Anna Rydstedt (1928-1994) var författare födda på södra Öland i Smedby och i Ventlinge. De var också goda vänner. Båda skrev med inspiration från den miljö de växte upp i och även vistades i som vuxna. De litterära sällskap som har bildats om författarna har skapat litterära stigar. Anna Rydstedt-stigen i Ventlinge med konstinstallationer och Margit Fribergstigen i Smedby som följer Margits berättelser.
Anna Rydstedt skrev poesi och Margit Friberg historiska romaner som utspelar sig på Öland. Vi läser texter av och om författarna och vi blir guidade i deras hemmiljöer i Smedby och Ventlinge. Start 29 april på biblioteket i Färjestaden därefter fyra onsdagar i maj.