Djur, natur & miljö

Vi som leder kursen heter Anna-Karin Swärd och Ulf Hultqvist, och vi driver mångbruksverksamheten på Våneviks gård, som är en skogsgård vid havet en knapp mil söder om Oskarshamn. Varmt välkomna!

Under denna halvdagskurs lär du dig vad biokol är för något, vad det kan användas till och dessutom kommer du vara delaktig i den manuella och småskaliga tillverkningen av biokol med hjälp av en Kon-Tiki biokolsgrill.
Biokolen från Våneviks gård produceras småskaligt och baseras endast på restmaterial, grenar och toppar (s k grot) från Våneviks gårds dubbelcertifierade skogsbruk.
Biokol är ett klimatsmart jordförbättringsmedel, som förbättrar odlingsförhållandena, stimulerar den mikrobiella aktiviteten i jorden, gör jorden luckrare, lättare och mer lättarbetad, bibehåller fukten i jorden och minskar växternas bevattnings- och gödslingsbehov så att växterna klarar perioder av torka bättre.
Biokol skapas genom en så kallad pyrolysprocess där torrt organiskt material bryts ned under syrefattiga förhållanden och höga temperaturer (350-1000 grader Celsius).

Vad kursen erbjuder
Du får ökad kunskap om:
• vad biokol är
• nyttan med biokol som jordförbättringsmedel
• exempel på övriga användningsområden för biokol
• den småskaliga produktionsprocessen med hjälp av en Kont-Tiki biokolsgrill
• vad du kan ladda biokolen med för att biokolen bättre ska fungera som näringsförbättrare till jorden

Du får känna på värmen och det fokuserade och kontemplativa i att tillverka biokol i tallskogen – du är verkligen ”här och nu” vid tillverkningen.
Vi avslutar kursen med att grilla korv på biokolsgrillen. Dessutom får du med dig 4 liter biokol.

Äta
Fika ingår i kursen. Meddela eventuella allergier i god tid och om du dricker kaffe eller te.
Vi avslutar dagen med att grilla korv på biokolsgrillen. OBS! Medtag egen grillkorv

Klädsel
Eftersom kursen hålls utomhus gäller oömma kläder, skor efter väder och arbetshandskarna ska vara på.

Att ta med:
• Arbetshandskar
• Skyddsglasögon om du har
• Egen grillkorv
• Hink, så att du kan ta med dig 4 liter biokol hem

Att tänka på
Kursledarna har mycket att lära ut på kort tid så var noga med att komma i god tid innan kursen startar. Vi kommer arbeta tillsammans två och två för att jobba så säkert som möjligt. Aktiviteten är inte lämplig för små barn, eftersom vi hanterar kvistar och grenar samt är nära elden i biokolspannan.

Kursen kan ställas in med kort varsel:
• Vid för få anmälda (färre än 4 st)
• Om väderprognosen utlovar spöregn eller storm
• Om det råder eldningsförbud i området.