Hantverk & konst

Här är kursen för dig som är nyfiken på våttovning!
Lär dig handskas med blöt ull och skapa sittunderlag, grytunderlägg eller en tavla - möjligheterna är oändliga!

Material köpes av ledaren på plats. Fika finns också att beställa.
Välkomna!