Mellan den 20-31 oktober är det Bygdegårdarnas kultur & demokrativecka.


Kom och träffa våra utställare, och hör dom själva berätta om vad som inspirerat dom.
Vernissage på demokrativeckans utställningar