Transport

För att börja använda VHF behöver du:
- Ett VHF-certifikat (SRC - Short Range Certificate), som du får efter en kortare utbildning (9 studietimmar) och avlagt prov.


- Ett tillstånd från Post och Telestyrelsen, PTS. Med tillståndet får du även en ”anropssignal”, vilken är båtens unika identitet i samband med radiokommunikation.

Varför krävs VHF-certifikat och tillstånd?
VHF är ett internationellt nöd- och säkerhetssystem till sjöss. Rätt kunskaper är därför en förutsättning som ger dig trygghet att använda VHF-radion utan osäkerhet när du bäst behöver den - för egen eller för någon annans skull.

Vi startar när 7 deltagare är anmälda.