Lättläst version saknas
Tillbaka

Lättläst en demokratifråga

Många människor har svårt att läsa politiska texter. Partierna måste ta sitt ansvar och presentera sin information på lättläst. Detsamma måste gälla för offentliga utredningar. Det kräver Studieförbundet Vuxenskolan i ett uttalande vid sin förbundsstämma 

- Lättlästa texter är en demokratifråga. Nu har vi snart ett valår i Sverige och då blir frågan om lättlästa texter allt viktigare. Rätten att kunna ta del av demokratisk information måste omfatta alla. Det är så demokratin byggs och stärks, säger Ulrika Carlsson, förbundsordförande, Studieförbundet Vuxenskolan. 

Utredningar pekar på att var fjärde medborgare har svårt att tillgodogöra sig skriftlig information från exempelvis partier. Detta utestänger stora grupper av medborgare från det demokratiska samtalet, dels personer med olika former av funktionsnedsättningar, dels personer som inte har svenska som modersmål.

Studieförbundet Vuxenskolan uppmanar nu Sveriges politiska partier att alltid skriva lättlästa versioner av sin politiska information. Samma krav riktas också mot regeringen avseende statliga utredningar. Idag måste varje utredning presentera en sammanfattning på engelska. Motsvarande måste också gälla för lättläst, menar Ulrika Carlsson. 

Bakgrund

Studieförbundet Vuxenskolan samlade nyligen 250 ombud till sin förbundsstämma . På stämman togs många beslut. En av texterna som ombuden formulerade handlar om valet 2018 och hur viktigt det är med lätt-lästa texter.

texten  står det bland annat:

Studieförbundet Vuxenskolan samlad till förbundsstämma i Linköping uppmanar därför

- de politiska partierna att omgående starta arbetet med att göra sin politiska information tillgänglig för alla, skriv en lätt-läst version

- regeringen att ge alla statliga utredningar i uppgift att göra en sammanfattning på lätt-läst

Läs mer

Läs hela uttalandet från SV:s stämma, klicka här .

Läs hela uttalandet på lättläst svenska, klicka här.  

Läs mer om Studieförbundet Vuxenskolans stämma, klicka här.  

Läs mer om lättläst svenska, klicka här