Tillbaka

Händernas Hus 2.0

  

Om Händernas Hus 2.0

Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med ideell förening Room2Grow och Möjligheternas Hus Ab har fått beviljat medel från Arvsfonden för tre års projekt ”Händernas Hus 2.0”.

Bakgrunden till Händernas Hus 2.0 är ett tidigare projekt som riktade sig till kvinnor i asylprocessen med syftet att bryta isolering och segregation och finansierades av Länsstyrelsen Kalmar län under 2018 – 2019.

Projektet är i samarbete med Allmänna arvsfonden.

imagebalif.png

imageu5k8.png

 

Vad du kan göra hos oss

Händernas Hus 2.0 är ett steg i ny inriktning och vänder sig till unga kvinnor 16 till 25 år med olika bakgrund med eller utan uppehållstillstånd.

Händernas Hus 2.0 det huvudsakliga syftet är att utveckla det svenska språket, bygga självförtroende och självkänsla genom att jobba med textil design utifrån en kreativ pedagogik där deltagarna lär genom att göra.

Projektet jobbar utifrån deltagarens behov och aktiviteterna ska vara individanpassade med fokus på textila design.

Kontakta oss

Nu pågår ett intensivt arbete i att rekrytera projektmedarbetare, iordningställning av lokalen, inköpt av material m.m. Vi räknar med att öppna portarna i maj och börja ta emot projektdeltagare och intressenter.

Kontaktperson Händernas Hus 2.0

Lisa Lundkvist

070 3831004

Följ oss gärna på facebook