Nyfiken på att bli högläsare? Välkommen!

  • Vår ambassadör - Lill Lindfors

    Här kommer en hälsning från Lill Lindfors - inspiratör och ambassadör för projektet Läslust hela livet!

Bli högläsare – du behövs!

Att njuta av litteratur är en glädjekälla både för den som läser och den som lyssnar. En lässtund tillsammans skapar samvaro, stimulans och samtal. Våra högläsningscirklar sätter guldkant på vardagen för de äldre och vi värnar särskilt de som har demens. Vi kommer till boenden i Kalmar län med en engagerad högläsare som har med sig bra och lättlästa böcker. Du som högläsare får utbildning, gemenskap med andra högläsare och framförallt en värdefull och mycket uppskattad uppgift.

Bli högläsare – du behövs!

Här hittar du alla aktuella utbildningar i Läslustprojektet

Läslust hela livet - om projektet

Läslust hela livet är ett treårigt projekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar län med medel från Allmänna arvsfonden. Vi startade i september 2018.

  • öka den litterära upplevelsen för målgruppen personer med demens och annan funktionsnedsättning inom äldreomsorgen
  • utveckla en digital kunskapsbank, en studieplan och kompetensutveckling för högläsarna. Vi tar hjälp av professionella skådespelare, författare och högläsare.
  • utveckla en enkel utvärderingsmetod

Kontakt

Vi vill gärna ha dina tankar och idéer. Hör av dig!

Karina Helmersson
Projektledare Läslust hela livet
G Stationsg 7C, 382 30 Nybro
0481-76 60 72 karina.helmersson@sv.se

Emma J Kronborg
Projektledare Läslust hela livet 20%
G Stationsg 7C, 382 30 Nybro
0481-76 60 79 emma.j.kronborg@sv.se

Följ oss gärna på Facebook

Våra samarbetspartners

Allt blir bättre av bra samarbeten! I projektet Läslust hela livet samarbetar vi bland annat med: 

Myndigheten för tillgängliga medier MTM

Regionbiblioteket Kalmar län och alla folkbibliotek i Kalmar län

Demensförbundet och lokala demensföreningar i Kalmar län

SPF Kalmar län

Omsorgen i länets kommuner.