Föräldrastöd på modersmål

Fryshuset och Studieförbundet Vuxenskolan Kalmar län har ingått ett samarbete och tar gemensamt ansvar för delar av integrationen. Detta genom att starta upp studiecirklar för nyanlända föräldrar på modersmål under namnet –Välkommen hem.

För att integrera nyanlända tidigt vill vi lära föräldrarna hur det svenska systemet för familjer fungerar på modersmål. Studiecirkelns syfte är att ge nyanlända familjer de bästa möjliga förutsättningarna för möten med den nya kulturen och ge dem de verktyg de behöver för att hantera de förväntningar och krav som det nya samhället ställer på dem som familj. Studiecirkeln ska ge en inblick i det nya samhället och hjälpa dem i processen att göra det till sitt eget. 

Studiecirklarna genomförs vid 10 tillfällen med tvåspråkiga ledare.

Teman för tillfällena är:

  • barnuppfostran i Sverige idag – olika stilar och förhållningssätt
  • gränssättningar och regler- kontroll eller stöd
  • Mamma, pappa och barn-olika roller och dess betydelser i familjen och samhället
  • Fritid, kompisar och internet
  • Hälsa-fysiskt och psykiskt
  • Deltagarna dilemma
  • Polis, socialtjänst och skola

För mer information kontakta:

Nihad Ali, Fryshuset 

Nihad.ali@fryshuset.se 

Maria Strömberg, Studieförbundet Vuxenskolan

maria.stromberg@sv.se