Information med anledning av Corona-viruset

Studieförbundet Vuxenskolan som arbetsgivare har ett ansvar utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi har också ett samhällsansvar där det är viktigt att vi bidrar till att undvika smittspridning och samtidigt inte skapar oro i onödan.
Vi gör en bedömning baserat på Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning om vi skall genomföra våra arrangemang eller ej

Som vid andra luftvägsinfektioner kan du själv göra en hel del för att minska risken för smitta:

· Stanna hemma om du är sjuk

· Undvik kontakt med sjuka människor

· Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder. Var noga och ta av smycken.

· Använd handsprit vid resor och andra tillfällen då det inte finns tillgång till tvål och vatten.

· Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk

Om Du visar symptom med hosta och feber ska Du stanna hemma eller gå hem från jobbet/cirkeln och omgående kontakta sjukvårdsrådgivning 1177 och följa de rekommentationer Du får där. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig på vanligt sätt till din närmaste chef om du är tjänsteman och verksamhetsutvecklare om du är cirkelledare.

Om en någon har konstaterats smittad kommer smittskyddsläkaren ge instruktion till arbetsplatsen och arbetsgivaren om vilka åtgärder som ska vidtas för smittspårning och smittskydd. Om du blir sjuk är det de vanliga sjukskrivningsreglerna som gäller, dvs karensavdrag och sjuklön de första 14 dagarna från arbetsgivaren och därefter från Försäkringskassan.

Använd sunt förnuft och omdöme. Undvik stora folksamlingar och tänk efter vid resor. Vi fortsätter att följa utvecklingen.

Användbara länkar

www.1177.se/kronoberg

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/


Med vänliga hälsningar,

SV KRONOBERG