Utökade restriktioner

Pga pandemins utbredning och de utökade restriktionerna har följande beslut fattats av SV Kronoberg:

Vi gör ett uppehåll för vår öppna cirkelverksamhet fram tills vidare. Detta uppehåll kan förlängas om beslutet om lokala allmänna råd förlängs. Vi gör detta för att dels ta vårt ansvar och hjälpa till att minska smittspridning, men också för att minimera risken för våra ledare, deltagare och personal.

Det innebär att all verksamhet som pågår i våra lokaler – kamratcirklar, föreningsverksamhet och öppen cirkelverksamhet skjuts upp. Detta gäller även cirklar och kurser i inhyrda lokaler. Undantag görs för barngrupper födda 2005 och senare.

Utomhusverksamhet med max 8 personer per gång och digital verksamhet kan fortgå.

Vi rekommenderar alla pågående verksamheter att göra uppehåll tills vidare. SV Kronobergs personal kommer också att följa direktiven och arbeta hemifrån. Vi går att nå via epost och telefon. Det innebär att vi uppmanar även föreningar och kamratcirklar att pausa verksamheten.

Den verksamhet som går att ställa om till att bli digital ska i första hand göras så. Vi lär er! - Vi erbjuder digitala kurstillfällen gällande hur man håller goda digitala möten. Både pedagogiskt och tekniskt.

Har du frågor om din cirkel, kontakta ditt lokala SV-kontor.

Användbara länkar

www.1177.se/kronoberg

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se

www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/


Med vänliga hälsningar,

SV KRONOBERG