Klimatanpassat skogsbruk

Projektets syfte är att få en praktisk tillämpning inom privatskogsbruket i
södra Sverige baserat på kunskap om klimatets påverkan på
skogsproduktionen, skogens klimatnytta och hur man sköter skogen för att
minska riskerna för skogsskador.