Hantverk & konst

Syftet är att varje cirkeldeltagare bidrar med sina egna personliga erfarenheter kring sin egen personliga historia. Av alla berättelser gör vi en antologi som vi kommer att trycka upp och publicera fysiskt.


Kursinnehåll:
Hur är det att leva i Markaryd runt 2021? - vilka utmaningar har vi som lever och verkar här nu? - vem är jag och vilka är mina rötter? En berättelse om identitet kopplat till människor som nu verkar i Markaryds kommun. - hur är livet i Markaryd just nu? En betraktelse över läget och vad som fungerar bra respektive vad som fungerar mindre bra idag.


Kursledare:
Christina G. Malmbom 

Bra att veta:
Cirkeln kommer att vara på Södergård, Södravägen 3 och det är gratis att delta.