After work: träna svenska Om Integration

After work: träna svenska Om Integration

Samhälle

Samtal om integration med Selin Hult. Vad betyder ordet "integration" för dig? Hur tycker du att livet här i det nya landet fungerar jämfört med livet i ditt hemland?
Välkommen också du svensk som är intresserad av dessa frågor. Tillsammans skapar vi en intressant samtalsstund.
Gratis, bara kom, du behöver inte anmäla dig.