Djur, natur & miljö

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling och utgör den mest ambitiösa överenskommelsen för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Älmhults kommunstyrelse har beslutat (KS 2018/78 §115) att kommunen ska arbeta aktivt med att uppfylla målen.

Lokala ambassadörer
Till Älmhultsfestivalen 1-2 juni 2018 valdes 17 lokala ambassadörer ut för att berätta om var sitt globalt mål. Varför är målet viktigt? Vad kan vi göra lokalt och globalt för att nå målen? Ambassadörerna kommer från kommunen, näringslivet, organisationer och civilsamhället. Under feb
ruari månad kan du se denna utställning i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler. Välkommen in och titta!