Hantverk & konst

Målarkursen vänder sig till dig som är en nyfiken på att
skapa din egen konst i Akvarell.
Ledare: Marita Magnusson