Älmhults konstrunda 31 aug- 1 sep. ForrerydLadan är värdlokal under rundan för flera utställare