Djur, natur & miljö

Att starta upp en biodling innebär initialt en kostnad. Andelsbiodling är ett sätt att fördela kostnader och intäkter, samtidigt som man involverar fler människor i det viktiga arbetet med pollinering.
Tessan Nordeman från Växjö är andelsbiodlare och kommer till Studieförbundet Vuxenskolan den 21 mars klockan 19,00 och berättare om sitt sätt att arbeta med andelar inom biodling .Anmälan till Viola Johansson viola.inge@lby.se senast den 18 mars. Deltagaravgift 30 som betalas på plats. I priset ingår varm dryck och fralla.

I samarbete med Ljungbyortens Biodlarförening