Trädgård, hus och hem

Vill du lära dig mer om olika typer av kompost och jord? Välkommen till denna kurs där du får en djupare inblick i maskkompost, bokashi och det praktiska arbetet med att anlägga en egen kompost.

Kursupplägg
6 augusti, första träffen
Hur anlägger man en kompost? Kom och lär dig i praktiken!

13 augusti, andra träffen
Maskkomposten, det underskattade underverket i trädgården. Daggmaskar har en betydande roll på planetens bördiga jordar. I Sverige är vi vana vid att det finns maskar överallt, men runt om i Världen saknas det mask och nyttiga daggmaskar i åkermarken har stor betydelse.

20 augusti, tredje träffen
Bokashi är ett sätt att ta hand om köksavfall och matrester så att de snabbt och enkelt kan användas som gödning i odlingen. Den japanska metoden har fått stor spridning bland svenska trädgårdsodlare de senaste åren. Bokashi är inte bara effektivt utan ger även svårslagna resultat i jorden, något som syns på växterna i trädgården.

Kursledare:
Johan Aronsson är trädgårdsingenjör med inriktning på odling. Han vill använda sina erfarenheter genom arbete med både småskalig och storskalig ekologisk grönsaksodling för att lära andra den lyckade odlarens hemligheter. Med en kurs i Permakultur i ryggsäcken med en mer holistisk syn på odling och odlingens betydelse i ett hållbart samhälle, både som nödvändiga livsmedel, kulturell förankring men också en återanslutning till jorden och naturen, vill han guida er till en grönare livsstil och jordigare tillvaro.

Emil Alldén är mångsysslare med hjärta för jord och mat. Med utbildning och många års erfarenhet som kock har han odlat fram en kunskapsbank kring det holistiska köket med ett särskilt intresse för närodlat och de vilda växternas plats på tallriken. Odling har alltid varit ett stort intresse för honom och har de senaste decenniet rest runt i världen och lärt sej om trädgårdens olika ansikten. Sedan fyra år tillbaka har Emil även varit odlingslärare och koordinator för odlingar hos Växjöbostäder. Lärarrollen har mer och mer kommit in i hans yrke då han älskar att dela med sej och inspirera andra människor att komma närmare naturen.

Bra att veta
Vi skickar en kallelse/faktura före kursstart. Har du uppgett en mejladress skickas kallelsen/fakturan på mejl, annars kommer den med vanlig post. Cirkeln kräver minst fyra deltagare för att starta.

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet