Djur, natur & miljö

Är du en av dem som drömmer om egen djurhållning i mindre skala? Nu har du möjligheten att delta i en kurs med sex träffar i småskalig fårskötsel. Under kursens gång lär du dig allt från lamning och utfodring till mjölkning och klippning av de små ulliga vännerna.

Kursen vänder sig till dig som är nybliven fårägare, funderar på att skaffa får eller är allmänt intresserad av att veta mer och sker i samverkan med Kronobergs läns fåravelsförening.

Kursen omfattar sex träffar och tar upp bland annat:
- Fåråret - med allmänna råd från våren till vintern,
- Sjukdomar och hälsotips,
- Studiebesök hos fårägare.

Tankar om kursupplägget
Kursen följer studiematerialet ”Fåråret” med start under våren och följer sedan årstiderna framåt.
Utgångspunkten är deltagarnas önskemål och planering av kursens upplägg sker vid den första kurskvällen.
Ett studiebesök är planerat att genomföras under kursens gång. Vid ett tillfälle planeras medverkan från Länsstyrelsen.

Ledare
Kristina Runeborg, Tjureda, född i Stockholm och bott på Kastellholmen och Muskö. Då åren tog Kristina till Småland kom fåren in i hennes liv - idag ägare till ett 25-tal gotlandsfår.

Kostnad
850 kronor/deltagare inkl studiematerialet ”Fåråret”. För de deltagare som önskar köpa boken ”Får”, tillkommer en kostnad på cirka 280 kr.