Att måla gamla hus

Att måla gamla hus

Trädgård, hus och hem

ATT MÅLA GAMLA
HUS
Linnés Råshults ”egen
husmålare”, Lars Karlsson
från Hjortsberga Måleri,
berättar om tekniker och
traditioner. Kom och lär dig
massor! Plats: Linnéstugan