Hälsa & välbefinnande

Att leva med demens
Det mesta i vardagslivet kanske fortfarande fungerar, men det tar längre tid och är oftare svårare att genomföra. Att ha en sjukdom i hjärnan skapar trötthet. Det går åt mycket kraft till att göra "det vanliga". Spar på den kraften till det som ger glädje!
Det är en av lärdomarna på denna studiecirkel som vänder sig till dig som är yngre (under 65år) och som relativt nyligen har fått diagnosen Demenssjukdom. Även anhöriga är välkomna att anmäla sig

Kursinnehåll
Samtalsgrupp för dig som nyligen fått en demensdiagnos och är tidigt i din sjukdom. Att få möjlighet att, tillsammans med andra i samma situation, få tillfälle till samtal och reflektion – att finna en ny plattform i livet – är viktigt.
Demensförbundet har, tillsammans med personer som nyligen fått sin diagnos och är tidigt i sin sjukdom, utvecklat en modell för samtalsgrupper. Deltagarna har lärt av varandra och känt igen sig i varandras upplevelser. Det finns en kraft i gruppsamtalet, i upplevelsen av att inte vara ensam.
Att slippa göra resan ensam bygger på samtalsämnen som varit angelägna och som ofta återkommit i samtalsgrupperna hos Demensförbundet.

Material
Att slippa göra resan ensam, ett studiematerial från Demensförbundet

Kursledare
Eva Gutierrez Skoglund och Birgitta Fransson
Birgitta Fransson har arbetat i äldreomsorgen i nästan 50 år. Eva Gutierrez Skoglund som arbetat/arbetar som undersköterska i Älmhults kommun i 20 år. Eva är även utbildad Silviasyster: specialisering i demensvård för undersköterskor. Både Eva och Birgitta är intresserade av att göra skillnad inom vården och de är två av åtta initiativtagare till Demensföreningen i Älmhult som startades 2019. Att träffas i en studiecirkel i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler hoppas Eva och Birgitta kan bli ett mötesforum där tankar och funderingar kan delas och bördan bli lättare för de drabbade och deras anhöriga/närstående.

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse före kursstart, den kommer via mail. Lokalen är handikappanpassad. Handikappentré från baksidan. Vi planerar att träffas varannan vecka.

Den här studiecirkeln är ett samarbete med Demensföreningen i Älmhult.
Läs mer om Demensföreningen i Älmhult här: Demensföreningen i Älmhult

Vi strävar efter att hålla hög kvalité på våra kurser. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildningar.