Bättra på din engelska!

Bättra på din engelska!

Språk

Behöver du öva på det engelska språket och bättra på din språkfärdighet för att förstå mer och kunna prata engelska utan hinder i vardagen? Då är detta cirkeln för dig! Bli mer bekväm i konversationer - oavsett dina behov är det både roligt och utvecklande med ett nytt språk. Engelska språket är ett utbrett världsspråk som talas och förstås i stora delar av världen.

Under cirkelns sex träffar pratar vi och uttrycker oss på engelska i tal och skrift, vi läser enkla texter och översätter dem tillsammans och vi formar ord till meningar. Cirkeln utgår från deltagarnas kunskapsnivå och de egna önskemålen. Vi tar också upp grammatiska övningar för att på så sätt utöka språkförståelsen och ordförrådet.

Startdatum: Måndag den 10 september kl 18.00-20.30.
Plats: SV Kronoberg, Smedjegatan 3, Växjö.
Ledare: Judith Johansson, Växjö.
Pris: 850 kr/deltagare inkl övningsstenciler. Kostnad för ev studiebok tillkommer.
Omfattning: 6 träffar á 3 studietimmar.