Bergmancirkel

Bergmancirkel

Media & kommunikation

2018 är Bergmanåret! Det är 100 år sedan den världskände, svenske filmregissören föddes. Detta vill vi uppmärksamma med en Bergmancirkel. Vill du vara med?
Är Ingmar Bergman en tung ouppnåelig svår konstnär? Vi tar ner Ingmar Bergman på jorden och gör honom mer tillgänglig. Lär känna människan, författaren och filosofen Ingmar Bergman.
Vi kommer att titta på 6 av hans filmer ur olika genrer, drama, komedi, triller, och samtala om dessa.
Cirkelledare och samtalsledare är Rita Hovne Dahlberg, Älmhults största Bergmannörd!