Djur, natur & miljö

Kursens syfte är att deltagarna ska få grundläggande kunskaper om och en övergripande förståelse av begrepp och delar som har betydelse för biavel.

Målet är att deltagarna ska kunna skapa en plan för en inriktning på eget avelsarbete. Kursen vänder sig i första hand till dig som är verksam i en lokal biodlarförening i Kronobergs län. I mån av plats finns möjlighet för deltagare från andra distrikt att delta i kursen.

Kursinnehåll
Kursen har både digitala och fysiska träffar enligt nedan. Lokal/plats för de olika träffarna bestäms senare när vi vet var deltagarna kommer ifrån.

Tis 10 januari 2023 kl 18.30-ca 20.30 (Zoom-träff)
Introduktion, presentation av deltagare, kursens syfte och upplägg.
Genomgång av utskickat material.

Sön 22 januari 2023 kl 09.00-15.00, (fysisk träff), plats meddelas senare.
Tema: Introduktion till biavel, historiken - binas, klimat- och kulturhistoria, framtiden.
Medverkande: Torbjörn Suenson Kuylenstjerna, Agunnaryd
OBS Egen lunch tas med, tillgång till kylskåp/mikro.

Sön 19 februari 2023 kl 09.00-15.00, (fysisk träff), plats meddelas senare.
Tema: Biavel fördjupning - läsa bin, avelsmål, rangordning. Mät- och testmetoder, kalibreringen, avelsmodeller.
Medverkande: Torbjörn Suenson Kuylenstjerna, Agunnaryd
OBS Egen lunch tas med, tillgång till kylskåp/mikro.

Sön 12 mars och 26 mars 2023 kl 15.00-17.00 (Zoom-träff)
Tema: Genetik
Medverkande: Torbjörn Suenson Kuylenstjerna, Agunnaryd
Du får tillgång till inspelade föreläsningar om genetik i god tid före träffarna. Under de två träffarna resonerar och fördjupar vi resonemanget tillsammans.

Ons 15 mars 2023 kl 18.30-20.30 (Zoom-träff)
Tema: Avelsarbete på mitt sätt
Medverkande: Thomas Nygren, Himle bf
Vi får höra hur Thomas arbetar med biavel - erfarenheter, lärdomar och fallgropar. Efter detta samtalar och reflekterar vi i smågrupper och vi avslutar träffen i storgrupp.

Sön 16 april 2023 kl 17.00-19.00 (Zoom-träff)
Tema: Avelsarbete på mitt sätt
Medverkande: Ida Alfredsson, Herrljunga
Vi får höra hur Ida arbetar med biavel - erfarenheter, lärdomar och fallgropar. Efter detta samtalar och reflekterar vi i smågrupper och vi avslutar träffen i storgrupp.

Sön 23 april 2023 kl 14.00-16.00 (Zoom-träff)
Tema: Avelsarbete på mitt sätt
Medverkande: Danny Zwaard, Rydaholm
Vi får höra hur Danny arbetar med biavel - erfarenheter, lärdomar och fallgropar. Efter detta samtalar och reflekterar vi i smågrupper och vi avslutar träffen i storgrupp.

Lör 10 juni 2023 kl 09.00-16.00, (fysisk träff), Karlskrona, plats Aspö parningsstation, Skärva depåbigård.
Tema: Praktisk dag - avelsarbete och kalibrering
Medverkande: Petra Varenhed, Jan Evertsson, m fl.
OBS Egen matsäck för dagen tas med.

Förkunskaper
Du behöver ha minst 2-3 års erfarenhet av egen drottningodling för att kunna tillgodogöra dig denna kurs eller ha deltagit i Ledarkursen Drottningodling/Biavel.

Kursledare
Sammanhållande ledare för kursen är Torbjörn Suenson Kuylenstjerna med biträde av Lars-Göran Abrahamsson och Claudia Santoni. Har du några frågor om kursen får du gärna kontakta Torbjörn på 070-680 87 36 eller kesta.hestochhonung@netatonce.net.

Bra att veta
Anmälan senast den 18 december 2022. Notera i fritextfältet vid anmälan om din deltagaravgift ska betalas av någon annan - uppge i så fall fakturaadress. Vi skickar dig en kallelse/faktura före kursstart till din mejladress.

Kursen ingår som en del i Biodlarna Kronobergs satsning inom området Drottningodling/Biavel.