Biodling fortsättning - FULLTECKNAD

Biodling fortsättning - FULLTECKNAD

Trädgård, hus och hem

Denna cirkel med tio träffar (torsdagar en gång/månad) riktar sig till dig som deltagit i en nybörjarcirkel i biodling eller har motsvarande kunskaper.

Syftet med kursen är att du ska bredda och fördjupa dina kunskaper och färdigheter om den praktiska biodlingen. Vi kommer att följa biodlaråret genom att träffarnas tema handlar om det som händer i verkligheten någon gång i tiden efteråt.

Cirkeln genomförs på torsdagskvällar - datumen för träff 2 och framåt planeras av gruppen vid första tillfället.

Medlemmar i SBR får 200 kr rabatt på deltagaravgiften. Ange ditt medlemsnummer i SBR vid anmälan.

Kursen arrangeras av Växjöortens biodlareförening i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.