Djur, natur & miljö

Cirkeln omfattar tio träffar (måndagar en gång/månad under perioden september 2019 till juni 2020) och riktar sig till dig som deltagit i en nybörjarcirkel i biodling eller har motsvarande kunskaper sedan tidigare.

Syftet med kursen är att du ska bredda och fördjupa dina kunskaper och färdigheter om den praktiska biodlingen. Vi kommer att följa biodlaråret genom att träffarnas teman handlar om det som kommer att hända i bigården någon gång i tiden efteråt.

Medlemmar i SBR får 200 kr rabatt på deltagaravgiften. Ange ditt medlemsnummer i SBR vid anmälan.

Kursen arrangeras av Växjöortens biodlareförening i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.