Djur, natur & miljö

Nu kan du kombinera ditt intresse för sportfiske, med att bli utbildad fisketillsynsman med befogenheter utfärdade av Länsstyrelsen enligt Svensk lag. En fisketillsynsman ska överse att det inom ett visst tilldelat fiskeområde fiskas enligt de regler som är uppsatta i fiskelagen och i EU:s förordningar rörande fiske och fiskeripolitik.
Som fisketillsynsman får du befogenheter att när du själv vill, utan någon form av misstanke, kontrollera fångad fisk, fiskeredskap, fiske sump och fiskefartyg. Du får även befogenhet att beslagta de redskap eller fångst som felaktigt använts vid fisket, eller kan tros användas vid senare fiske.
Så här blir du fisketillsynsman
De krav som ställs för att du ska kunna bli fisketillsynsman är att du är 18 år fyllda och har en uppdragsgivare som innehar utbildning inom fisketillsyn. Denna uppdragsgivare kan vara ett naturreservat eller din fiskeklubb.
I utbildningen ingår kännedom om fiskelagstiftning, samt delar av polisens och kustbevakningens arbete. Samt vilka befogenheter du kommer att få som fisketillsynsman och att dessa används med rätt och tillbörlig kunskap. Utbildningar kan göras genom studiecirklar. Vill din fiskeklubb själva hålla i undervisning så skall avsedd bok användas för utbildningen.
För att få rättighet att gå utbildning och att senare bli fisketillsynsman så kommer kontroll i polisens belastnings och misstankeregister att ske, varefter det senare bedöms om du ska anses lämplig att inneha lag kraft inom fiskeregler. Ansökan görs till länsstyrelsen med blanketten ansökan om förordnande. Handläggningstiden för en ansökan kan vara upp till fyra veckor. Efter genomförd utbildning kommer även ett prov av dina kunskaper att behöva göras. Detta prov sker genom Länsstyrelsen. Som utbildad och godkänt fisketillsynsman så erhåller du ett emblem och en funktionsbetäckning, vilket fås kostnadsfritt av Länsstyrelsen.

Kursstart meddelas senare.
Kursledare: Johan och Eva-Lena Philip