Bokföring och redovisning

Bokföring och redovisning

Ekonomi

Grundläggande förståelse för dubbel bokföring, redovisning av mervärdeskatt, löner, skatter, avstämning, periodiseringar, dokumentation av bokslut och andra affärshändelser.
Målsättningen efter genomförd studiecirkel är att kunna sköta den dagliga administrationen i en förening eller ett mindre företag.