Att skapa ett litet konstverk av en bok. Book folding eller bokvikning är ett trevligt hantverk. Åsa Axelsson kan konsten och kommer till Sockenstugan i Virestad och lär ut grundkunskaperna. Vi får också med oss beskrivningar så att vi kan fortsätta i en kamratcirkel på egen hand, om så önskas.