Att skapa ett litet konstverk av en bok. Book folding eller bokvikning är ett trevligt hantverk. Detta är en kamratcirkel. Var och en tar med sig sitt material. Vi lär av varandra. Gratis!