Buggkurs fortsättning

Buggkurs fortsättning

Dans

Kom och lär dig bugga.

Vi träffas 10 gånger och lär oss lite av buggens grunder.
En rolig och sammanhållande motionsform.