Pedagogik

Du som är cirkelledare har en mycket viktig roll hos Studieförbundet Vuxenskolan, SV. Därför vill vi bjuda dig, som varit cirkelledare ett antal år och som inte genomgått vår grundläggande cirkelledarutbildning, på en validerande kurskväll.

Kursinnehåll
Vi kommer att samtala om några av cirkelledarskapets olika delar, bland annat om hur du kan skapa trygghet i cirkelgruppen, inlärning och det viktiga pedagogiska verktyget - arbetsplanen. Vi blandar teori, samtal och reflektion.

Förkunskaper
Erfarenhet av att ha varit cirkelledare inom ett eller flera ämnesområden under ett antal år.

Kursledare
Johan Mellander, verksamhetsutvecklare i SV Kronoberg, samt utbildad cirkelledarutbildare.

Anmälan
Anmäl dig senast tio dagar för startdatum.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare finns även ”Pedagogiskt café” med olika teman.