Data & IT

Workshopen är ett stöd för dig som har frågor och funderingar om hur man kan göra olika saker med sin dator. Innehållet utgår från det behov som deltagarna har.

Arrangeras i SV Kronobergs lokal, Centralgatan 3 i Alvesta under måndagar kl 09.00-17.00.

Är du intresserad av att delta på workshopen kan du kontakta Lars-Göran Abrahamsson, 0472-100 80 eller lars-goran@sv.se, för mer information. Kostnad 205 kr/tim, 255 kr/tim digitalt fr o m 2020-01-01 (faktureras).