Data & IT

Workshopen är ett stöd för dig som har frågor och funderingar om hur man kan göra olika saker med sin dator. Innehållet utgår från det behov som deltagarna har.

Arrangeras i SV Kronobergs lokal, Storgatan 1 (Riksdagsmannagården) i Alvesta under måndagar kl 09.00-17.00.

Är du intresserad av att delta på workshopen anmäler du dig till Lars-Göran Abrahamsson, 0472-100 80 eller lars-goran@sv.se, för respektive workshop/dag. Kostnad 145 kr/träff fr o m 2018-02-01 (faktureras).