Data & IT

Workshopen är ett stöd för dig som har frågor och funderingar om hur man kan göra olika saker med sin hemsida, sociala medier dator eller telefon. Innehållet utgår från det behov som deltagarna har.

Arrangeras i SV Kronobergs lokal, Centralgatan 3 i Alvesta under måndagar kl 10.00-17.00.

Är du intresserad av att delta på workshopen kan du kontakta Lars-Göran Abrahamsson, 0472-100 80 eller lars-goran@sv.se, för mer information. Kostnad 275 kr/tim digitalt fr o m 2020-08-01 (faktureras).