Data /Internet fortsättning

Data /Internet fortsättning

Data & IT

Fördjupning av nybörjarkursen. Söka på internet med sökmotor och ta fram nyligen använda sidor. Vi går igenom olika typer av abonnemang och säkerhet på nätet. Vi lär oss skicka, ta emot, besvara och vidarebefordra e-post.