Data & IT

Vad är internet? Vad har du för nytta av internet? Du får exempel på intressanta webbplatser. Vad är en webbläsare/webbadress. Lär dig använda favoriter och ta fram en nyligen besökt sida. Söka på internet med sökmotor och ta fram nyligen använda sidor. Vi går igenom olika typer av abonnemang och säkerhet på nätet. Vi lär oss skicka, ta emot, besvara och vidarebefordra e-post. Vi skaffar en e-postadress. Vi går igenom hela eller delar av detta beroende på intresset i gruppen.