Samhälle

Vill du hitta din egen styrka och sätt att gå vidare i livet? Vill du känna dig trygg, våga drömma och försöka förverkliga de idéer du har och har haft i livet? Har du egen erfarenhet av att vårdas inom rättspsykiatrin och vill fundera på dessa frågor tillsammans med andra med liknande erfarenheter?

Projektet Inflytande i rättspsykiatrin bjuder nu in till studiecirkeln "Din egenmakt" i Växjö. Välkommen att delta för att ta makten över ditt liv!


Kursinnehåll
Vi vill att personer med egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård ska ha större möjligheter att både påverka sitt eget liv och delta i samhället. “Din egenmakt” ger dig möjlighet att reflektera tillsammans med andra om vad du behöver för att våga, orka och vilja försöka nå de mål som är viktiga för dig.

Studiecirkeln anordnas av projektet Inflytande i rättspsykiatrin i samarbete med Attention Kronoberg och Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg.

Projektet är ett Arvsfondsprojekt som drivs av NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Projektets mål är att öka brukarinflytandet för patienter och anhöriga i rättspsykiatrin.

Cirkelledare
Krister Tauriainen och Leon Axbom.

Vill du veta mer?
Kontakta gärna:
Connie don Marco (processledare).
E-post: connie.donmarco@nsph.se.
Telefon: 079-065 37 31

Läs mer om projektet Inflytande i rättspsykiatrin
Följ oss på Facebook: @inflytandeirattspsykiatri

Studieförbundet Vuxenskolan strävar efter att hålla hög kvalité på kurserna. Grupperna är små och våra ledare erbjuds kontinuerligt ledarutbildning.

Här kan du läsa mer om hur SV Kronoberg arbetar med ekologisk hållbarhet och hur det genomsyrar vår verksamhet.