Kurs på Huseby Bruk - Eftersök, viltspår, momentträning

Kurs på Huseby Bruk - Eftersök, viltspår, momentträning

Djur, natur & jakt

Kurs på Huseby Bruk - Eftersök, viltspår, momentträning

Upplägg:
Kl 10-12: Föreläsning/teori - Eftersök, viltspår, anlag/öppen klass, plats: Huseby Bruk, Snickeriet.
Kl 13-17: Praktiska övningar, momentträning, plats: Huseby Bruks omgivningar.

Momentträning: Vi tränar enskilda moment som startruta i öppen klass eller att hunden får spåra sin egen klöv, det vill säga sitt id på klöven bland andra störande klövspår.

Kostnad:
Endast föreläsning, 300 kr - Både föreläsning och den praktiska delen med momentträning, 1 150 kr/ekipage, medföljande deltagare betalar 300 kr.

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan senast den 20 maj.

Max antal ekipage: 10.

Ledare: Ewa Zander, viltspårdomare, eftersök/viltspårinstruktör, Söderköping och Jan-Ove Levin Svensson, viltspårinstruktör och eftersöksjägare, Älmhult.