Engelska konversation

Engelska konversation

Språk

Det är med språk som med kondition; man måste träna för att hålla det igång!
Välkommen till en trevlig stund då vi konverserar på engelska över en kopp kaffe/te.
Varje måndag kl 17.15-18.45.
Deltagaravgift: 100 kr/termin