Djur, natur & miljö

För att kunna ansöka om att få bli fisketillsynsman måste du ha en uppdragsgivare (fiskevårdsområde, sportfiskeklubb etc), fyllt 18 år och genomgått en utbildning i fisketillsyn. I denna utbildning får du bl.a. lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter.