Djur, natur & miljö

Under cirkelns fem träffar får du bland annat lära dig om fiskelagstiftningen, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter.

Deltagaravgift inkl studiematerial: 925 kr

Ledare: Kjell-Åke Andersson