Språk

Vill du förbättra din förmåga att uttrycka dig i dagligt tal? Har du läst franska tidigare men det hakar sig när du ska prata? Då är en konversationskurs något för dig. Att lyssna på och tala med andra är en förutsättning för att språket ska lossna, samtidigt som du har mycket trevligt! Du får arbeta med att göra ditt tal säkert, flytande och naturligt.
Vi använder inte någon lärobok utan arbetar med artiklar, skönlitteratur och annat eget material

Ledaren Charlotte Marchand är uppväxt i Frankrike och har franska som modersmål. Till vardags undervisar hon bl.a. på Linnéuniversitetet.