Fruktträdsskötsel

Fruktträdsskötsel

Trädgård, hus och hem

Kursen ger grundläggande fruktträdskunskap och innehåller både teoretiska och praktiska delar. Den tar upp vad du bör tänka på vid inköp av fruktträd, plantering, markskötsel under etableringstiden samt något om skadedjur och svampsjukdomar som kan angripa träden.

Du får också lära dig skillnaden på olika typer av beskärningar, t ex uppbyggnads, underhålls- och rotationsbeskärning, av både unga och gamla träd. Kursen tar också upp hur du kan skapa ett eget familjeträd genom ympning.

Ledare: Sigurd Karlsson, av Svensk Trädgård certifierad fruktträdsbeskärare.