Historia & Konsthistoria

Vi träffas varannan torsdag för att lära oss mer om gamla Hovmantorp.
Undrar du över något ring
Ulla Browne 0478 - 403 64.
Välkomna!
I samarbete med Hovmantorp/Furubys hembygdsförening.