Geocaching

Geocaching

Samhälle

Geocaching... är en modern och världsomspännande variant av skattjakt utomhus, som härstammar från USA.
Utövaren söker med hjälp av en GPS- mottagare efter skatter (så kallade cacher), vars koordinater är utlagda på internet.
Det går utmärkt att använda en smartphone.