Media & kommunikation

"Motivet är viktigt i mina naturfotografier, men viktigare är att gestalta den känslan
som platsen ger bilden. Det kan vara allt från det stora till det lilla, färger och rörelse."
Välkommen på ett kort föredrag av och med Ola Willhammar, vars fotoutställning sitter uppe på SV under hela april månad.