Guidning i hembygdsmuseet

Guidning i hembygdsmuseet

Historia & Konsthistoria

12, 19 och 26 juli
GUIDNING I HEMBYGDSMUSÉET
Hembygdsmuséet har guider
på plats och berättar om
det tidstypiska innehållet i
detta 1800-tals småländska
bondehem kl. 11.00–14.00
ovanstående dagar. Frivillig
entré 20 kr för vuxna läggs i
”fattigbössan” i muséet.