Hälsa & välbefinnande

Har du mycket oro och grubblerier som är svåra att släppa taget om? Har du svårt att vara här och nu i tanke och känsla?
Träning i medveten närvaro, mindfulness, lämpar sig för allra flesta och används även numera ofta i hälso-och sjukvården som ett effektivt redskap vid olika sjukdomstillstånd och även för dem som upplever mycket stress, oro, ångest.
Tillsammans tränar vi på bland annat kroppsmedvetenhet där kroppen är fokus för uppmärksamheten, samt olika övningar i medveten närvaro. Tanken i mindfulness är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka - nuet.