Hantverk & konst

Vi träffas i Ösjöbols bygdegård första torsdagen i varje månad.
Fika till självkostnadspris.

Anmälan till Evy Rosander 0474-10109 eller 0708-925318